Reitillä on väliä

Turvallisuus ja luotettavuus ovat avaintekijöitä kuljetusreittiä valittaessa. Reitti Suomen ja Steveco Logisticsin kautta on näitä molempia. Stevecon turvallisuudesta on myös todisteena AEO-todistus. Talviset olosuhteetkaan eivät heikennä Suomen reitin luotettavuutta. Logistisesti olemme hyvin sijoittunut Suomen vienti-, tuonti- ja transito-liikenteeseen nähden.

Logistiikkapalvelumme kattavat kaikki tullaus-, huolinta-, kuljetus-, varastointi- ja käsittelypalvelut. Oli kyseessä sitten vienti-, tuonti- tai transitokuljetus, hoidamme koko kuljetusketjun tuotannosta lopulliselle vastaanottajalle tai osan ketjusta asiakkaan kulloisenkin tarpeen mukaan.

Myynnin yhteystiedot »

Vientihuolinta

Meillä on hyvät yhteydet paikallisiin ja kansainvälisiin kuljetus-, terminaali- ja varustamoyhtiöihin sekä viranomaisiin, joiden avulla ja yhteistyöllä voimme tarjota kattavat vientilogistiikkapalvelut asiakkaillemme – kuljetukset sekä kaiken vientiin liittyvän dokumentoinnin ja viranomaisyhteydet. 

Tuontihuolinta

Kattaa mm. tulliselvitykset EU:n ulkopuolisilta alueilta tuotaville tavaroille, T-1 dokumentoinnin, lähetysten avisoinnin, kuljetukset sekä sisäkaupan tilastoinnin. Tuontihuolinta-asiakkaamme toimivat useilla teollisuuden ja kaupan aloilla.

Transitohuolinta

Olemme olleet mukana Suomen ja IVY-maiden välissä transitoliikenteessä jo vuodesta 1989. Pitkäaikainen kokemuksemme takaa luotettavat toimitukset. Kaikki logistiset palvelut ovat saatavilla saman katon alta.

Varastointipalvelut

Varastointipalvelut toteutamme aina asiakkaan ja asiakkaan tuotteiden tarpeiden mukaisesti. Omia varastoja voimme tarjota Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa sekä yhteistyöverkostomme kautta myös Helsingin alueella sekä muualla Suomessa. Tarjoamme myös tullivarastoinnin, cargo hotelli-palvelut, vaarallisten aineiden ja lämpösäädellyn varastoinnin, myös konttien osalta.

Kuljetuspalvelut

Kattavan yhteistyöverkostomme avulla hoidamme merikuljetuksia maailmanlaajuisesti tuotteiden laadusta tai luonteesta riippumatta. Saat kauttamme myös maantie-, rautatie- ja lentorahdit sekä niihin liittyvät palvelut. Myös erikois- ja projektikuljetukset ovat osa palvelukonseptiamme.

Palvelut Venäjällä

Venäjän ja Venäjän kaupan toimintatapojen tunteminen ovat vahvuuksiamme. Steveco on yksi merkittävistä huolinta-alan yrityksistä Suomen ja Venäjän sekä muiden IVY-maiden välisessä liikenteessä. Tarjoamme kattavat logistiset palvelut myös Venäjällä:

  • Varastointi ja huolinta
  • Maantie-, rautatiekuljetukset Venäjälle ja Venäjältä
  • Sisävesikuljetukset

Myynnin yhteystiedot »

 

The Route Matters.