Sanomalista

Tarjoamme asiakkaillemme seuraavia sähköisiä tiedonsiirtopalveluita.

Vientiliikenne:

Sahatavaran lastausohje (T)
*DESADV D94B

Bookkaustiedot (T)
*IFTMBF D94B *
*IFTMBF D97B (v)

Satamaan tulevan lastin rahtikirja (T)
*DESADV D94B
*DESADV D97B (v)

Tavaran vastaanotto (L)
*RECADV D97B (v)

Tilauksen lopputieto tehtaalta (T)
* DESADV D97B (v)  
* IFTMDC / IFTMFR 90/91

Yksiköinti (L)
*DESADV D97B (v)

 Poikkeamatieto (L)
*INVRPT D97B (v)

Satamavahvistus laivatuista eristä (L)
*DESADV D97B(v)
*IFTMCS D94B

Laivavalmis (L)
*DESADV D97B (v)

Lastaussuunnitelma/ toteuma (L, konttiliikenne)
*BAPLIE D95B

Manifesti (L)
*IFCSUM D97B
*COARRI D95B

Lasku (L)
*INVOIC D94B

Port@net tilastointisanomat(L)
*CUSREP D98B
*CUSCAR D98B

Tullin sähköinen vienti-ilmoitus / ELEX (L)
*XML sanomia

Tuontiliikenne:

Saapuvan lastin manifesti (T)
*IFTMBF D94B
*IFTMBF/IFTMFR 91.2
*COPRAR D95A
*COPRAR D95B
*CUSCAR D95B
*CUSCAR D96A

Purkuraportti (L)
*COARRI D95B

Port@net tilastointi (L)
*CUSCAR D98B

Rahtikirja (L)
*DESADV D97B

Sähköinen passitus (L)
*CUSDEC D96B

Sähköinen tullaus (ITU,L)
*CÚSDEC D96B

Valtuutettu vastaanottaja (L)
*CUSRES D96B

Intrastat tilastointi (L)
*CUSDEC 92.1

Lasku (L)
*INVOIC D94B

Konttiliikenne:

Konttilaivan lastiplaani (T,L)
*BAPLIE D95B

Yksiköiden luovutus (T)
*COPARND95B

Depotraportointi (L)
*CODECO D99B (gate in/out)
*CODECO D95B (gate in/out)
*COARRI D95B (vessel movements)

Täysien konttien raportointi (L)
*CODECO D99B (gate in/out)
*CODECO D95B (gate in/out)
*COARRI D95B (vessel movements)

SECU liikkeet (L)
*IFTSTA D99B

Sähköisiin palvelutarpeisiinne vastaa myyntimme. Tarkempia teknisiä kysymyksiä voitte esittää tietohallintoomme, yhteyshenkilö Ari-Pekka Tiainen (p. 044 232 3376).

The Route Matters.